Till Upplands-Bros webbplats
Upplands-Brogymnasiet

Välj kurs för det individuella valet senast den 17 mars - här är katalogen!

Individuellt val

Senast den 17 mars behöver du välja vilka individuella val-kurser du ska läsa. Här finns katalogen med kurser.PDF

Du väljer via länken under Studievägledning - Individuellt val.