Till Upplands-Bros webbplats
Upplands-Brogymnasiet

Välkommen till ett nytt läsår på UBG!

Årets skolstart ser ut så här:

År 1 börjar onsdagen den 24 augusti kl 9:00 i Ekhamarskolans aula.

År 2 och 3 börjar torsdagen den 25 augusti, år 2 kl 9:00 och år 3 kl 10:00.

Årskurs 2 och 3 samlas i klassrum.

Väl mött hälsar personalen på UBG!

(Klasscheman finns här på hemsidan. De kan komma att justeras i början av terminen, men du kan se det preliminära schemat nu.)