Till Upplands-Bros webbplats
Upplands-Brogymnasiet

Välkommen till informationsmöte för vårdnadshavare till elever i åk 1!

Varmt välkomna till informationsmöte på Upplands-Brogymnasiet tisdag den 11 september klockan 18.00 i Ekhammarskolans aula, Ekhammarscenen.

Där kommer vi att kort presentera Upplands-Brogymnasiet, skolledning, elevhälsa samt annan personal som också arbetar runt era ungdomar. Även företrädare för polisen och socialtjänsten kommer att medverka.

Därefter samlas vi klassvis i Upplands-Brogymnasiets lokaler där ni får träffa klassens mentorer och programrektorer. Mötet beräknas vara slut cirka klockan 19.30. Det finns möjlighet att ställa fler frågor mellan klockan 19.30 och 20.00.

Vi hoppas att ni har möjlighet att delta, eftersom ni kommer att få ta del av viktig information och träffa andra vårdnadshavare.

Vi ser fram emot att få träffa er!

 

Med vänliga hälsningar

Christian Eklöv Hagman

Rektor

Upplands-Brogymnasiet