Till Upplands-Bros webbplats
Upplands-Brogymnasiet

Var du på Järfällamässan? Snart är det Öppet hus på UBG!

Järfällamässan

Det var många intresserade besökare i UBG:s montrar på Järfällamässan. För att få se mer av vad UBG kan erbjuda - kom till Öppet hus torsdagen den 30 november kl 18-20!

Träffa elever och lärare på våra olika program, titta på våra lokaler, och möt skolledning, elevvårdspersonal, bibliotekarier och studievägledare för att se alla de möjligheter som finns här på UBG.

Mycket välkommen!

Och så kan du titta in till Teknikprogrammet, där de bl a arbetar med att lära sig CAD!