Till Upplands-Bros webbplats
Upplands-Brogymnasiet

Vilken betydelse har religionen i olika samhällen?

Religion

Eleverna i Te3 och IMSPRB2 har samarbetat kring religionens roll och betydelse i olika samhällen. Många intressanta samtal fördes om allt från hur man ser på homosexualitet i olika länder, vad en vedergällningslag är och hur skolan fungerar i olika länder.

Religion
Religion