Till Upplands-Bros webbplats
Upplands-Brogymnasiet

Vill du vara med i UBG:s Luciatåg 13:e dec?

Övning på torsdagar kl 15.00-16.00 i Kulturskolans blå hus, med start efter Höstlovet, v. 45.

Anmäl till sara.lindellheed@upplands-bro.se senast 28/10.