Till Upplands-Bros webbplats
Upplands-Brogymnasiet

Vill du utvecklas inom golf, idrott eller musik? Kolla in våra profiler!

Golfprofilen får du utmärkta möjligheter att utveckla dig inom din idrott. Skolan har en heltidsanställd golftränare och erbjuder mycket goda träningsmöjligheter.

Idrottsprofilen får du utveckla dig inom den idrott du är aktiv och du arbetar också med ledarskap och träningslära.

Musikprofilen får du möjlighet att utveckla dig både på ditt instrument och genom spel i ensemble. Vi samarbetar med Kulturskolans lärare som har all sång- och instrumentalundervisning.