Till Upplands-Bros webbplats
Upplands-Brogymnasiet

Vill du utvecklas inom golf, handboll, idrott eller musik? Kolla in våra profiler!

Golfgymnasiet får du utmärkta möjligheter att utveckla dig inom din idrott. Skolan har en heltidsanställd golftränare och erbjuder mycket goda träningsmöjligheter.

Idrottsprofilen får du utveckla dig inom den idrott du är aktiv och du arbetar också med ledarskap och träningslära.

Idrottsprofilen - Handboll får du utveckla ditt handbollspelande i samarbete med Kungsängens SK, och du får dessutom fördjupade kunskaper i träningslära.

Musikprofilen får du möjlighet att utveckla dig både på ditt instrument och genom spel i ensemble. Vi samarbetar med Kulturskolans lärare som har all sång- och instrumentalundervisning.