Till Upplands-Bros webbplats
Upplands-Brogymnasiet

Golfgymnasiet

Elev från golfprofilen svingar sin klubba

Vill du bli en ännu bättre golfspelare?

NIU (Nationellt godkänd idrottsutbildning) på Upplands-Brogymnasiet

På Upplands-Brogymnasiet i Kungsängen kan du kombinera dina studier med golf. Du har golf på schemat varje morgon. Det betyder att vi fungerar som ett optimalt komplement till din satsning med hemmaklubben som förlägger träning på kvällar och helger under skoltid.

Vi har golfinriktning på EK, NA, SA och TE.

Intagningskrav

1. Betyg

2. Hcp

3. Viljan att utvecklas

4. Snittscore

5. Ranking

6. Tävlings- och träningserfarenheter

7. Övriga meriter

Upplands-Brogymnasiet ger dig en fantastisk möjlighet att göra dig till en bättre golfspelare. Med vår heltidsanställda golflärare och vårt specialistnätverk ger vi dig kunskap och förståelse samt verktyg för att utveckla dig inom

Golfteknik

Fysisk träning

Mental träning

Utrustning

Planering

Coachning/självcoachning

Vidarestudier

Golfregler

Etik och moral inom golfen

Upplands-Brogymnasiet tillsammans med dess specialistnätverk ställer höga krav på utbildningen och arbetar med stort engagemang för att du som elev så snabbt som möjligt ska nå dina drömmar och mål med dina studier och din idrott.

Upplands-Brogymnasiet anser att vi kan erbjuda Sveriges i särklass bästa träningsanläggningar. Skolan och vårt specialistnätverk arbetar med stort engagemang för att våra elever ska utvecklas till en bra studenter och bra golfspelare.

Golfgymnasiets samarbetspartners

Kungsängens Golf Club

Barkarby Golfhall/Komethallen Actic Gym

Titleist

Tee View AB

Coach-Resan

Upplands-Brogymnasiet har en heltidsanställd PGA-tränare som har nått goda framgångar med våra elever. Han har gått samtliga tränarutbildningar samt har sitt specialområde inom teknik, coachning/karriärplanering.

Undervisning

Idrottsspecialisering 1, 100 poäng

Idrottsspecialisering 2, 100 poäng

Idrottsspecialisering 3, 100 poäng

Tränings- och Tävlingslära 1, 100 poäng

Tränings- och Tävlingslära 2, 100 poäng

Som elev på Upplands-Brogymnasiet läser du 500 poäng i ämnet golf under 3 läsår vilket motsvarar 20% av din totala gymnasieutbildning. Du har teoretisk och praktisk lektion varje morgon. Utöver det har du hemstudier, kvällsföreläsningar, studieresor, tävlingar samt regelbundna utvecklingssamtal med vår golflärare.

På Upplands-Brogymnasiet jobbar våra elever med modellen JAG AB. En modell som utvecklar elevens golfspel men även tränar elevens egenansvar samt disciplin- och strukturförmåga. Avgörande faktorer för att bli sin egen bästa coach!

Elevkommentarer

"Det är roligt därför att det ger omväxling på schemat med det praktiska. Dessutom ger det resultat när man får regelbunden hjälp. Jag har gått ner från 5,0 till 0,1 under tiden jag gått här"

"Att få möjlighet att bli bättre på det mentala och att kunna träna organiserat året om har givit mig mycket. Mitt hcp har gått ner under alla tre år jag gått här"

"Det ställs höga krav på mig som elev under lektionstid och det tycker jag är bra. Kvalitén är hög och det känns att både lärare och skolan är engagerade i oss elever"

"Att träna med kompisar som har likvärdiga intressen och mål stimulerar den enskilde eleven och det smittar av sig på mig som lärare/coach på golfgymnasiet"