Till Upplands-Bros webbplats
Upplands-Brogymnasiet

Idrottsprofilen

Vill du utveckla dig i din idrott?

Bild från idrottshallen på UBG

För dig som vill fördjupa dina kunskaper i idrott med tonvikt lagd på din specialidrott erbjuder Upplands-Brogymnasiet en idrottsprofil.

Idrottsprofilen ska utveckla din idrottsliga talang och ge dig fördjupade kunskaper i träningslära t.ex fysiologi, mental träning, kost och idrottsskador.

Vi räknar med att du är aktiv i en idrottsförening.

Du läser kurserna Idrott och hälsa specialisering 1, 100p och Idrott och hälsa specialisering 2, 100p inom ramen för individuellt val.

Möjligheten finns också att gå utökat program och då gå kursen Träningslära 1, 100p.

Lektionerna kommer att ligga morgontid. Frukost kommer att serveras efter lektionerna.

Du kan läsa idrottsprofil på programmen Ek, Es, Te, Na, Sa. Idrottsprofilen startar i årskurs 1.

Ansöker gör man med bifogad ansökningsblankett.

Kontakt

08-581 693 07