Till Upplands-Bros webbplats
Upplands-Brogymnasiet

Idrottsprofilen – Handboll

Vill du kombinera gymnasiestudier med handbollsträning?

Nu startar Upplands-Brogymnasiet Idrottsprofil – Handboll. Här får du utveckla din idrottsliga talang och får dessutom fördjupade kunskaper i träningslära, i t ex fysiologi, mental träning, kost och idrottsskador.

Handboll

För att kunna gå Idrottsprofil – Handboll måste du spela handboll i en idrottsförening.

Följande kurser ingår:

  • Idrott och hälsa -specialisering 1 (100p)
  • Idrott och hälsa -specialisering 2 (100p)
  • Träningslära 1 (100p)

Idrott och hälsa-kurserna läses inom ramen för individuellt val och Träningslära läses genom utökat program (en extra kurs utöver de kurser som ingår i det ordinarie gymnasie­programmet).

Det kommer att vara två träningspass per vecka under varje årskurs. Passen ligger på morgonen och ett av passen är ett bollpass och det andra är ett gympass. Träningen utformas i samarbete med Kungsängens SK. Frukost serveras efter lektionerna innan den ordinarie undervisningen.

Du kan läsa handbollsprofil på programmen Ek, Es, Te, Na, Sa och Bf. Handbollsprofilen startar i årskurs 1.

För vidare frågor kontakta idrottslärare Joakim Bengtsson (joakim.bengtsson@upplands-bro.se)

Ansöker gör man senast den 18 februari 2019, med särskild ansökningsblankett.

Kontakt

08-581 693 07