Till Upplands-Bros webbplats
Upplands-Brogymnasiet

Musikprofilen

Är du intresserad av musik?

Då kan du välja musikprofilen. Du får sjunga eller spela instrument själv och tillsammans med andra. Det blir även många tillfällen att uppträda inför publik.

Du kan läsa musikprofil om du väljer något av programmen EK, ES, NA, SA eller TE.

Musikprofilen är ett samarbete mellan UBG och Kulturskolan, och all instrumental- och sångundervisning bedrivs av Kulturskolans lärare. För en närmare presentation av lärarna och av Kulturskolan - gå in på Kulturskolans webbplats:

https://upplands-bro.se/kultur--fritid/kulturskolan.htmllänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Du ska ha goda spelfärdigheter på ditt instrument och/eller sång.

Musikprofilen består av kurserna Ensemble 1, 100 p och Instrument eller sång 1, 100 p. Dessa två kurser löper över hela gymnasiet vilket innebär att du har musik i tre år!

Antagning till Musikprofilen

Vi antar upp till sju nya elever varje läsår. Det finns 1-3 platser på varje instrument (1-3 på sång, 1-3 på gitarr osv.) för att vi ska kunna spela i ensembler. De senaste åren har det varit flest sökande på sång, och konkurrensen om dessa platser har därför varit större än på t.ex. melodiinstrument.

Antagningsprovet till Musikprofilen består av följande moment: 1. ett valfritt stycke på ditt huvudinstrument.

2. ett obligatoriskt stycke som du får ca två veckor innan provet.

3. en oförberedd uppgift (härma rytmer och toner, läsa ackord, osv.)

4. ett kort samtal med lärarna då vi berättar lite om musikprofilens undervisning och frågar dig om ditt spel/sång.

5. ett valfritt moment: Om du kan spela något annat instrument än ditt huvudinstrument, är vi intresserade av att du visar det också.

Hela provet tar ca 20 min.

Kontakt