Till Upplands-Bros webbplats
Upplands-Brogymnasiet

Barn och fritid

Barn och fritidsprogrammet

Tycker du om att arbeta med människor, samarbeta och ta ansvar? Vill du veta mer om vad som påverkar och stimulerar människors utveckling och livskvalitet? Är du intresserad av att kunna planera och leda aktiviteter inom idrottsverksamhet och föreningsliv? Då är Barn- och fritidsprogrammet något för dig!

Undervisningen på programmet består av kurser som tillsammans ger
dig de rätta verktygen för att arbeta inom pedagogiska yrkesområden eller i fritids- och friskvårdssektorn. Du utvecklar dina ledaregenskaper och lär dig att planera och leda aktiviteter för olika grupper, såväl barn som unga och vuxna.

Oavsett vad du vill arbeta med i framtiden får du kunskaper som du har nytta av i vuxenlivet. Här får du arbeta både aktivt och kreativt. Undervisningen är varierad där teoretiska studier varvas med praktiska aktiviteter, studiebesök, utflykter med mera. Engagerade och kunniga lärare hjälper dig att nå dina mål!

Barn- och fritidsprogrammet ger dig en bred yrkesutbildning, med möjlighet att läsa in grundläggande högskolebehörighet. I utbild-ningen ingår cirka 15 veckors APL, arbetsplatsförlagd utbildning, vilket också är en viktig inkörsport till arbetslivet. Skolan erbjuder bra praktikplatser till alla, exempelvis på någon av kommunens förskolor eller idrottsanlägganingar.

Efter utbildningen kan du välja att gå direkt ut i yrkeslivet som exempelvis barnskötare, elevassistent eller som gyminstruktör/hälsocoach inom träningsbranschen.

Genom att välja kurserna Engelska 6 och Svenska 3 i det individuella
valet får du grundläggande högskolebehörighet. Då har du möjlighet
att söka vidare till högskolan och utbildningar som till exempel
lärare eller förskollärare.

UBG erbjuder inriktningarna Pedagogiskt arbete och Fritid och
hälsa.

Beroende på vilken inriktning du väljer får du olika yrkesexamen. För
inriktning pedagogisk arbete kan du välja barnskötare och/eller elevassistent. Inriktningen fritid och hälsa ger dig utbildning som personal inom bad, fritid och friskvård.

Pedagogiskt arbete

Inriktningen Pedagogiskt arbete riktar sig till dig som är intresserad av
barns och ungas utveckling. Du får leda olika aktiviteter för barn samt
vara med och planera verksamheten. Du får prova olika pedagogiska tillvägagångssätt för hur man leder och utvecklar andra människor.

Vi möter verkligheten genom studiebesök, spännande föreläsningar och aktuella diskussioner där vi reflekterar över exempelvis sociala och kulturella frågor. Du får möjlighet att utveckla förmågor som lyhördhet, kreativitet och omdöme, som är viktiga när man arbetar med människor.

Fritid och hälsa

Inom denna inriktning får du lära dig om människor i alla åldrar, där fokus ligger på bad-, fritids- och friskvårdsverksamheter.

Du lär dig bland annat hur man kan arbeta med att förbättra människors hälsa samtidigt som du utvecklar dina ledaregenskaper inom sport- och fritidsaktiviteter.

Inspirerande studiebesök och möten med lokala företagare gör utbildningen aktuell och verklighetsnära. Tillsammans analyserar vi och reflekterar över människors olika levnadsvillkor och möjligheter att utvecklas.

Kontakt

08-581 693 05