Till Upplands-Bros webbplats
Upplands-Brogymnasiet

Fordon och transport

Elever från fordonsprogrammet mekar med en bil

Fordons- och transportprogrammet är utbildningen för dig som vill arbeta i en bransch med mycket goda framtidsutsikter, där tekniken utvecklas extremt snabbt och där dina chanser till arbete är mycket stora!

Du som går UBG:s fordonsutbildning kommer att vara mycket konkurrenskraftig på arbetsmarknaden. Duktiga lärare med lång och bred erfarenhet hjälper dig att utvecklas utifrån dina egna förutsättningar mot just dina mål. Här använder vi modern teknik och styr utbildningen mot branschens krav genom ett nära samarbete mellan företag och skola. Alla elever erbjuds bra praktikplatser, vilket är en viktig inkörsport till arbetslivet.

Utbildningen är varierad och växlar mellan teori och praktik, oavsett vilken inriktning du väljer.

– Jag gillar bilar och det här är ett av de bästa fordonsprogrammen i Stockholm. Det är kul med praktik, man får mecka och prata med kunder, säger Ivan Cordova Diaz, som utbildar sig till bilmekaniker.

På UBG erbjuder vi tre inriktningar – Personbil, Lastbil och mobila maskiner och Transport.

Personbil

Personbilsinriktningen ger dig möjlighet att arbeta som bilmekaniker. Den snabba utvecklingen inom bilindustrin gör att det idag handlar om ett kvalificerat tekniskt arbete. Hos oss får du därför kunskap om datorer och elektronik som är nödvändig ute på dagens fordonsverkstäder.

I vår moderna och fräscha fordonsverkstad lär du dig att meka med riktiga kundbilar, allt för att förbereda dig för framtiden!

Lastbil och mobila maskiner

Inriktningen Lastbil och mobila maskiner ger dig möjlighet att arbeta som lastbil-, buss- eller maskinmekaniker. De tunga fordonen har nått minst samma snabba tekniska utveckling som personbilarna, med avancerade styrsystem för fordonets funktioner, vilket ställer höga krav på framtidens medarbetare.

Vi förbereder dig! Här sker den största delen av den praktiska utbildningen ute på ett företags serviceverkstad.

Transport

UBG erbjuder en högkvalitativ yrkesförarutbildning där du lär dig att köra tunga lastbilar med all modern teknik. I kurser du läser ingår körutbildning för B-, C- och CE-körkort. Som yrkesförare kommer du kunna välja att arbeta med en mängd olika slags transporter, allt från fjärrtransporter ut i Europa till specialfordon fulla av kringutrustning eller med distributionstransporter.

Utbildningen är uppdelad i två delar. De gymnasiegemensamma ämnena, som exempelvis svenska och matematik, läses vissa dagar i veckan i gymnasieskolans lokaler i Kungsängen. Den yrkesinriktade delen av utbildningen är förlagd till Brunna, där det finns ett väl tilltaget övningsområde, ändamålsenliga lokaler och en modern fordonspark som gör undervisningen aktuell och anpassad efter branschens förväntningar.

Kontakt

08-581 692 68, 073-961 53 12