Till Upplands-Bros webbplats
Upplands-Brogymnasiet

Individuellt alternativ

Individuellt alternativ vänder sig i första hand till elever som har många ämnen att ta igen. Undervisningen sker i liten grupp utifrån varje elevs individuella förutsättningar. Personal finns med och stöttar under hela skoldagen. Den här inriktningen hjälper eleverna vidare till yrkesintroduktion, annan fortsatt utbildning eller arbetsmarknaden. Studierna kan varvas med praktik.

Kontakt

08-581 693 50

08-581 692 19