Till Upplands-Bros webbplats
Upplands-Brogymnasiet

Skolledning

  

Christian Eklöv Hagman
Rektor
Telefon: 08-581 692 90
E-post: christian.eklovhagman@upplands-bro.se

  

Anna Eriksson
Programrektor
Ansvarig för BF, SA, IM: Yrkesintroduktion,
Individuellt alternativ, Preparand
Telefon: 08-581 695 51
E-post: anna.eriksson2@upplands-bro.se

  

Jan Magnusson
Programrektor
Ansvarig för BA, ES, FT och HA
Telefon: 08-581 692 51
E-post: jan.magnusson@upplands-bro.se

  

Åsa Sammeli
Programrektor
Ansvarig för EK, NA och TE
Telefon: 08-581 692 85
E-post: asa.sammeli@upplands-bro.se

  

  

Peter Karlsson
Uppdragsledare för FT
Telefon: 08-581 692 68, mobil: 073-961 53 12
E-post: peter.karlsson@upplands-bro.se