Till Upplands-Bros webbplats
Upplands-Brogymnasiet

Gymnasiearbete vann priser

Jesper och Arian i NA3 tävlade med sitt gymnasiearbete: ”Sjöundersökning av Säbyholmsviken 2015” vid Utställningen Unga Forskares regionala utställning på KTH Kista, och gick till final! 

Deras omfattande och noggrant genomförda projekt handlar om vattenprovtagning i Säbyholmsviken, ett område i kommunen där man upphört att göra årliga provtagningar, vilket man annars regelbundet gör i såväl Mälarvikar som insjöar. Flera instanser är intresserade av att få ta del av deras rapport! Inte nog med att de , de vann dessutom det regionala Svenska Juniorvattenpriset, och fick ta emot 2000 kr var.

Finalen i de båda tävlingarna avgörs vid Utställningen Unga Forskares final på Tekniska Muséet 3-4 april.