Till Upplands-Bros webbplats
Upplands-Brogymnasiet

Om UBG

Upplands-Brogymnasiet, UBG, är en lugn och trygg skola som ligger på gångavstånd från Kungsängens pendeltågsstation, cirka 30 minuter från Stockholms central.

Här känner vi oss hemma och trivs, säger våra elever. På Upplands-Brogymnasiet går det cirka 950 elever och det arbetar ett hundratal personer på skolan. Förutom våra olika nationella program erbjuder vi dig ett introduktionsprogram, vårt Golfgymnasium, och spännande profiler och inriktningar.