Till Upplands-Bros webbplats
Upplands-Brogymnasiet

Om UBG

Upplands-Brogymnasiet, UBG, är en lugn och trygg skola som ligger på gångavstånd från Kungsängens pendeltågsstation, cirka 30 minuter från Stockholms central.

Här känner vi oss hemma och trivs, säger våra elever. På Upplands-Brogymnasiet går det cirka 950 elever och det arbetar ett hundratal personer på skolan. Förutom våra olika nationella program erbjuder vi dig ett introduktionsprogram och spännande profiler och inriktningar.