Till Upplands-Bros webbplats
Upplands-Brogymnasiet

Individuella valet

Kontakta någon av studievägledarna för information om det individuella valet.

Information ges också till varje klass i god tid innan valen ska göras. När det är dags att välja gör du det online via länken till höger.

Till höger hittar du också katalogen med alla kurser du kan välja inom det individuella valet!